Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Głogów, Sikorskiego 45

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Jego główne zadania to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.