Ślubowanie w SP nr 12 w Głogowie

17 zdjęć

Uczniowie czterech pierwszych klas SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi złożyli ślubowanie. W uroczystości pasowania na ucznia wzięło udział 97 pierwszoklasistów.

2/17