Zofia Niezabiłowska © Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
[3/18]

Zofia Niezabiłowska

Miss Krynicy 1934